ZRÓWNOWAŻENIE RENOWACJI TOREB HAMULCOWYCH

1) Zrób nową powłokę
2) usunięcie poprzedniej powłoki, czyszczenie nośnika (piaskowanie)
3) Klejenie, prasowanie i suszenie w piecu (wulkanizacja)
4) malowanie, kontrola końcowa

*) Fiksowanie możliwe również poprzez nitowanie

Cena według nakładu lub kosztorysu