REPRODUKCJA SPRĘŻYNÓW GAZOWYCH I ABSORBÓW CHRONIONYCH

1) Pomiar złożonej części
2) Obliczenie siły
3) Produkcja obudowy i tłoczyska
4) Montaż i napełnianie
5) Kontrola końcowa

PRZEDŁUŻENIE:

Sprężyny gazowe, linki przepustnicy, zamykane sprężyny gazowe, Doppelhubgasfedern, hamulce olejowe, amortyzatory

Cena według nakładu lub kosztorysu