ADATVÉDELEM

§ 1 Általános

Az Ön személyes adatait (pl. Üdvözlettel, névvel, címmel, e-mail címmel, telefonszámmal, banki adatokkal, hitelkártyaszámmal) csak a német adatvédelmi törvény és az Európai Unió (EU) adatvédelmi jogszabályai szerint dolgozzuk fel. A következő szabályok tájékoztatják Önt a feldolgozási célokról, a címzettekről, a jogalapokról, a tárolási időszakokról, valamint a jogait és az adatfeldolgozásért felelős személyeket. Ez az adatvédelmi irányelv csak weboldalainkra érvényes. Ha oldalainkra mutató linkeken keresztül más lapokra továbbítjuk, kérjük, tájékoztassa önt ott az adatkezelésről.

§ 2 kapcsolat

(1) Feldolgozási cél

Az Ön személyes adatait, amelyeket Ön e-mailben, kapcsolattartási formában stb. Ad meg nekünk, feldolgozzuk a kérelmek megválaszolását és teljesítését. Nem kell megadnia személyes adatait. De e-mail cím nélkül nem tudunk válaszolni Önre e-mailben.

(2) Jogalap

a) Ha kifejezett beleegyezését adta adatainak feldolgozásához, a 6. cikk (1a) bekezdése a GDPR a jogalapja ennek a feldolgozásnak.

b) Ha a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása érdekében feldolgozzuk az adatokat, a GDPR a 6. cikk (1b) bekezdése a jogalap.

c) Minden más esetben (különösen a kapcsolattartó adatlap használata esetén) a GDPR a 6. cikk (1f) bekezdése a jogalap.

FELHASZNÁLÁSI JOG: Önnek joga van kifogásolni az adatok feldolgozását a 6. § (1) bekezdés f) pontja szerint, és f) a GDPR-t, és nem a levelezést az Ön sajátos helyzetéből adódó okokból bármikor. Közvetlen levél esetén azonban bármikor kifogásolhatja a feldolgozást indokolás nélkül.

(3) Jogos érdek

A feldolgozáshoz fűződő jogos érdekünk, hogy gyorsan kommunikáljunk veled, és költséghatékonyan válaszolunk kéréseire. Ha megadja nekünk a címét, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy azt a postai közvetlen postán használjuk. Gazdag adatátvitellel (pl. Álnev használatával) védheti adatvédelmi érdeklődését.

(4) címzett kategóriák

Tárhelyszolgáltató, közvetlen kézbesítési szolgáltató

(5) tárolási időtartam

Adatait törölni fogják, ha a körülményektől azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a kérés vagy a vonatkozó tények végleg tisztázódtak. Ha azonban szerződést kötünk, akkor a kereskedelmi és adótörvények által megkövetelt adatokat a törvényes időszakok, azaz rendszeresen tíz évig megtartják számunkra (lásd § 257 HGB, 147. § AO).

(6) Elállási jog

A feldolgozás esetében Önnek joga van a beleegyezésével bármikor visszavonni a beleegyezését.

§ 3 megjegyzések

(1) Feldolgozási cél

Lehetséges egy megjegyzés megírása. Az Ön adatai (pl. Név / álnév, e-mail cím, weboldal) csak a megjegyzés közzététele céljából kerülnek feldolgozásra.

(2) Jogalap

A feldolgozás jogalapja a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

(3) Jogos érdek

Jogos érdekünk a felhasználói témák és termékek felhasználói véleményének nyilvános cseréje. Többek között a kiadvány az átláthatóság és a véleményalkotás célját szolgálja. Az Ön adatvédelmi érdeklődése továbbra is fennáll, mivel a megjegyzését álnév alatt is közzéteheti.

(4) a tárolás időtartama

Bizonyos tárolási idő nem biztosított. A megjegyzésed törléséhez bármikor kérheti.

(5) FELHASZNÁLÁSI JOG

Önnek joga van kifogásolni az adatok feldolgozását a GDPR 6 (1) (f) cikkelye alapján, és nem a levelezést az Ön sajátos helyzetéből eredő okokból bármikor. Közvetlen levél esetén azonban bármikor kifogásolhatja a feldolgozást indokolás nélkül.

§ 4 Web Analytics a Google Analytics segítségével

(1) Feldolgozási cél

Ez a weboldal a Google LLC, a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Egyesült Államok webes elemzési szolgáltatásait használja. ( „Google”). A Google Analytics az úgynevezett „cookie-kat” használja, a számítógépén tárolt szöveges fájlokat, amelyek lehetővé teszik a webhely használatának elemzését. A cookie által generált információ az Ön weboldalának használatáról általában az USA-ban lévő Google-szerverhez továbbítódik és ott tárolódik. Az IP névtelenítés aktiválásakor azonban ezen a weboldalon az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamai, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő országaiban előzetesen le kell rövidíteni. Csak kivételes esetekben fog teljes IP címet küldeni a Google szerverére az Egyesült Államokban, és ott rövidíteni. A weboldal üzemeltetőjének nevében a Google ezt az információt felhasználja a weboldal használatának értékeléséhez, a webhelyes tevékenységről szóló jelentések összeállításához, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásához a weboldal üzemeltetőjének.

(2) Jogalap

A feldolgozás jogalapja a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

(3) Jogos érdek

Jogos érdekünk a felhasználói viselkedés statisztikai elemzése optimalizálási és marketing célokra. A magánélet tiszteletben tartásának érdekében ez a weboldal a „anonymizeIP ()” kiterjesztéssel használja a Google Analytics szolgáltatást, így az IP-címek feldolgozása csak rövidítve történik, annak érdekében, hogy kizárjon egy közvetlen Személyes böngészőt.

(4) címzett kategóriák

Google, társvállalat

(5) Harmadik országba történő továbbítás

Az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező Google LLC tanúsítvánnyal rendelkezik az Egyesült Államok védelmi védjegye, amely biztosítja az EU-szintű adatvédelemnek való megfelelést.

(6) a tárolás időtartama

14 hónap

(7) FELHASZNÁLÁSI JOBB

A cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; azonban, kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt megteszi, akkor a lehető legteljesebb mértékben nem tudja használni a webhely összes funkcióját. Ezenkívül megakadályozhatja, hogy a Google által a cookie által generált adatok, valamint a weboldal (beleértve az IP-címét) felhasználásával kapcsolatos adatgyűjtés és az adatok Google általi feldolgozása a böngésző plug-in letöltésével elérhető a következő linken és telepítse: optout

A bejegyzést az opt-out cookie beállításával is megakadályozhatja. Ha meg szeretné akadályozni jövőbeli adatgyűjteményét a webhely látogatása során, kérjük, kattintson ide : Google Analytics deaktivieren

§ 5 Információ a sütikről

(1) Feldolgozási cél

Ezen a weboldalon technikailag szükséges cookie-kat használnak. Ezek olyan kicsi szövegfájlok, amelyek nem tárolódnak véglegesen a számítógépes rendszer böngészőjében vagy onnan. Ezek a cookie-k lehetővé teszik például több termék beillesztését a bevásárlókosárba. Az egyéb cookie-k állandó jelleggel maradnak, és a legközelebbi látogatáskor ismeri fel a böngészőt. Ezek a cookie-k lehetővé teszik például, hogy tartósan tárolják a jelszavakat egy ügyfélfiókhoz.

(2) Jogalap

Ennek a feldolgozásnak a jogalapja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. A cookie-k használatának engedélyezése a weboldalunkon kifejezetten megadható: Annak érdekében, hogy honlapunkat optimálisan az Ön számára biztosítsuk, cookie-kat használunk. A weboldal használatának folytatásával elfogadja a cookie-k használatát

(3) a tárolás időtartama

A technikailag szükséges cookie-kat általában törlik a böngésző bezárásakor. A tartósan tárolt cookie-k eltérő élettartama néhány perc és több év.

(4) Visszavonás

Ha nem akarja menteni ezeket a cookie-kat, kérjük, deaktiválja e cookie-k elfogadását az internetes böngészőben. Ez azonban webhelyünk funkcionális korlátozásához vezethet. A tárolt cookie-k törlését a böngészőn keresztül visszavonhatja az állandó tároláshoz.

§ 6 Az érintett személy jogai

Ha Ön személyes adatokat dolgoz fel Önnél, a DSGVO értelmében Ön érintett, és Önnek a következő jogokkal rendelkezünk:

1. Az információhoz való jog

Kérhet tőlünk megerősítést arról, hogy feldolgozzák-e Önnel kapcsolatos személyes adatokat. Ha ilyen feldolgozás érhető el, kérhet információkat tőlünk az alábbi információkon keresztül:

(1) a személyes adatok feldolgozásának céljai;

(2) a feldolgozott személyes adatok kategóriáit;

(3) a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek az Önnel kapcsolatos személyes adatait közzétették vagy még mindig nyilvánosságra hozzák;

(4) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy, ha nem állnak rendelkezésre konkrét adatok, a tárolás időtartamának meghatározására vonatkozó kritériumok;

(5) az Önnel kapcsolatos személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való joga, a feldolgozás korlátozásának joga vagy az ilyen feldolgozásra való kifogás joga;

(6) a felügyeleti hatósághoz való fellebbezési jog fennállása;

(7) minden rendelkezésre álló információ az adatok forrásától, ha a személyes adatokat nem gyűjtik az érintettől;

(8) az automatizált döntéshozatal, beleértve a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdése szerinti profilalkotást is, és legalább ilyen esetekben az érintett logikával kapcsolatos értelmes információkat, valamint az ilyen feldolgozásnak az érintettre gyakorolt ​​hatását és szándékolt hatását. Önnek joga van arra, hogy információt kérjen arról, hogy személyes adataid harmadik országhoz vagy nemzetközi szervezethez kapcsolódnak-e. Ebben az összefüggésben a megfelelő garanciákat kérheti a. 46. ​​cikk GDPR az átruházással kapcsolatban.

2. A helyesbítéshez való jog

Önnek joga van a helyesbítéshez és / vagy a kitöltéshez, ha az Ön által feldolgozott személyes adatok helytelenek vagy hiányosak. Korrigálni kell azonnal.

3. A feldolgozás korlátozásának joga

A személyes adatok feldolgozásának korlátozását a következő feltételek mellett kérheti:

(1) ha személyes adataid pontosságát vitatod meg olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

(2) ha a feldolgozás jogellenes, és megtagadja a személyes adatok törlését, és ehelyett kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását;

3) ha a feldolgozás céljára már nincs szükségünk személyes adatra, de szüksége van rá a jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme céljából, vagy

(4) ha a feldolgozással kapcsolatban a GDPR 21. §-ának (1) bekezdése szerinti kifogást nyújtott be, és még nem biztos, hogy jogos indokai, amelyekre jogosultak, meghaladják az indokokat.

Ha az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozása korlátozott, akkor ezeket az adatokat csak beleegyezésével vagy a jogi igények érvényesítésével, gyakorlásával vagy védelmével, illetve egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelmével vagy fontos közérdekű okokból lehet felhasználni Unió vagy tagállam. Ha a feldolgozás korlátozását a fenti feltételeknek megfelelően korlátozta, akkor a korlátozás feloldása előtt értesítjük Önt.

4. Törlési jog

a) Törlési kötelezettség

Megkövetelheti tőlünk, hogy haladéktalanul töröljünk személyes adatait, és azonnal törölni kell az adatokat, ha az alábbiak bármelyike ​​igaz:

(1) Az Önre vonatkozó személyes adatok már nem szükségesek azokért a célokért, amelyekre összegyűjtötték vagy más módon dolgoztak.

(2) Ön visszavonja a beleegyezését, amelyhez a feldolgozás megegyezik. Cikk (1) bekezdés a vagy 9. cikk (2) bekezdés. DSGVO, és nincs más jogalap a feldolgozáshoz.

(3) A. 21. cikk (1) bekezdés A DSGVO kifogásolja a feldolgozást, és nincsenek megalapozott indokok a feldolgozásra, vagy a gyémántot. 21. cikk (2) bekezdés DSGVO Felszólalás a feldolgozáshoz.

(4) Az Ön személyes adatait jogellenesen feldolgozták.

(5) Az Ön személyes adatainak törlése az uniós vagy a nemzeti jog szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

(6) Az ön személyes adatait a 8. cikk (1) bekezdése szerint kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében gyűjtötték össze.

b) harmadik felek tájékoztatása

Tegyük nyilvánosságra az Önnel kapcsolatos személyes adatokat, és mi vagyunk. A GDPR 17. cikkének (1) bekezdésével összhangban a megfelelő technikai eszközöket megteszünk a személyes adatok feldolgozásáért felelős adatkezelők tájékoztatása érdekében, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítási költségeket. az érintett személy kérte az ilyen személyes adatokhoz fűződő linkek törlését, illetve az ilyen személyes adatok másolatait vagy másolatait.

c) Kivételek

A törléshez való jog nem létezik, ha a feldolgozás szükséges

(1) a szólásszabadsághoz és az információhoz való jog gyakorlásához;

(2) az Unió vagy a tagállamok jogszabályai által kért jogi kötelezettségek teljesítéséhez, vagy közérdekű feladat elvégzéséhez vagy a rájuk ruházott hatósági jogkör gyakorlása során;

(3) a közegészségügy területén a közegészségügyi okokból a 9. cikk (2) bekezdésének értelmében. h. és i., valamint a 9. cikk (3) bekezdése szerinti GDPR;

(4) közérdekű levéltári célokra, tudományos vagy történeti kutatási célokra vagy statisztikai célokra. A 89. cikk (1) bekezdése szerinti GDPR, amennyiben az a) pontban említett jog valószínűleg lehetetlenné teszi vagy súlyosan befolyásolja az említett feldolgozás céljainak elérését, vagy

(5) a jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme.

5. Az információhoz való jog

Ha jogod van a feldolgozás helyreigazítására, törlésére vagy korlátozására, akkor köteles értesíteni minden olyan címzettet, akiről az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozták az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy korlátozásáról, kivéve, ha ez a helyzet lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel. Önnek joga van tájékozódni ezekről a címzettekről.

6. Adatátviteli jog

Önnek joga van ahhoz, hogy strukturált, közös és gépileg olvasható formában személyesen azonosítható adatokat kapjon. Ezenkívül Önnek joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik személy rendelkezésére bocsássák akadály nélkül

(1) a beleegyezés alapján történő feldolgozás. Cikk (1) bekezdés a GDPR vagy a 9. cikk (2) bekezdés. egy DSGVO vagy egy szerződés alapján. Cikk (1) bekezdés b A DSGVO alapja és

(2) a feldolgozás automatizált módon történik.

E jog gyakorlása során Önnek joga van arra, hogy megszerzi az Önnel kapcsolatos személyes adatokat közvetlenül egy másik felelős személyhez, amennyiben ez műszakilag megvalósítható. Nem szabad érinteni a más személyek szabadságát és jogait. Az adatok hordozhatóságához való jog nem vonatkozik a közérdekű feladat ellátásához vagy a felhatalmazott hatósági feladatkör gyakorlásához szükséges személyes adatok feldolgozásához.

7. A kifogás joga

Önnek bármikor, az Ön sajátos helyzetéből fakadó okokból bármikor jogában áll a személyes adatai feldolgozásával szemben, amely a 6. § (1) bekezdés szerint történik. e vagy f DSGVO kifogást emel; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. Ezután már nem fogjuk feldolgozni személyes adatait, hacsak nem bizonyíthatunk jogos érdekeket, amelyek túlsúlyosak az érdekeid, jogaid és szabadságainknál, vagy a feldolgozás a jogi követelések érvényesítésére, folytatására vagy védelmére irányul.

Ha az Önnel kapcsolatos személyes adatok közvetlen marketing célokra kerülnek feldolgozásra, akkor bármikor jogosult a személyes adatok feldolgozására a reklámozás céljából; ez vonatkozik a profilkészítésre is, amennyiben az ilyen közvetlen levélhez kapcsolódik. Ha Ön kifogásolja a közvetlen marketing célú feldolgozást, az Ön személyes adatait a továbbiakban nem fogják feldolgozni.

A 2002/58 / EK irányelvtől függetlenül, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben lehetőséged van arra, hogy a technikai specifikációkat alkalmazó automatizált eljárásokkal szemben kifogást emeljenek.

8. Az adatvédelmi hozzájárulási nyilatkozat visszavonásának joga

Joga van bármikor visszavonni az adatvédelmi nyilatkozatot. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az engedélyezés alapján végzett feldolgozás jogszerűségét a visszavonásig.

9. Automatikus döntés eseti alapon, beleértve a profilalkotást is

Önnek joga van arra, hogy ne kizárólag olyan automatizált feldolgozáson alapuló döntést hozzon – beleértve a profilalkotást is -, amely joghatással járna, vagy hasonlóképpen érintheti Önt hasonló módon. Ez nem érvényes, ha a döntés

(1) az Ön és mi között létrejött szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges,

(2) az uniós vagy a tagállami jogszabályok értelmében megengedett, és amelyekben a jogszabályok megfelelő intézkedéseket tartalmaznak a jogait és szabadságait, valamint jogos érdekeik védelmét illetően;

(3) kifejezett hozzájárulásával.

Ezeket a döntéseket azonban a 9. cikk (2) bekezdése szerint nem szabad a személyes adatoknak a GDPR 9. cikke (1) bekezdése szerinti különleges kategóriájára alapozni. a vagy g, és ésszerű intézkedéseket tettek a jogok és szabadságok, valamint a jogos érdekek védelme érdekében.

Az (1) és (3) bekezdésben említett esetek tekintetében ésszerű lépéseket teszünk a jogok és a szabadságok, valamint a jogos érdekek érvényesítéséhez.

10. Jog a panaszhoz a felügyeleti hatósághoz

Egyéb igazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül Önnek joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatósághoz, különösen a lakóhelye szerinti tagállamban, a munkaviszonyban vagy az állítólagos jogsértés helyén, ha úgy gondolja, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozása ellenkezik a DSGVO sérti.

A panasz benyújtásának felügyelő hatósága tájékoztatja a panaszost a panasz helyzetéről és eredményéről, beleértve a GDPR 78. cikke szerinti bírósági jogorvoslat lehetőségét is.

Az adatfeldolgozásért felelős:
NB PARTS GmbH
Daimlerstraße 7
91301/Forchheim
Telefon: 091913416200
info@nb-parts.de

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége:
Mathias Haeunke
Daimlerstraße 7
91301/Forchheim
m.haeunke@nb-parts.de