POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Ogólne

Twoje dane osobowe (np. Zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane bankowe, numer karty kredytowej) będą przetwarzane przez nas wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o ochronie danych i prawem Unii Europejskiej (UE). Poniższe przepisy informują o celach przetwarzania, odbiorcach, podstawach prawnych, okresach przechowywania, a także o prawach i podmiotach odpowiedzialnych za przetwarzanie danych. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszych stron internetowych. Jeśli zostaniesz przekierowany na inne strony za pośrednictwem linków na naszych stronach, poinformuj się o tym, jak należy postępować z Twoimi danymi.

§ 2 kontakt

(1) Cel przetwarzania

Twoje dane osobowe, które przekazujesz nam przez e-mail, formularz kontaktowy itp., Przetwarzamy, aby odpowiedzieć i spełnić Twoje żądania. Nie musisz podawać nam swoich danych osobowych. Ale nie będziemy w stanie odpowiedzieć Ci przez e-mail bez twojego adresu e-mail.

(2) Podstawa prawna

a) Jeżeli udzieliłeś nam wyraźnej zgody na przetwarzanie twoich danych, Art. 6 ust. 1a) Podstawą prawną tego przetwarzania jest GDPR.

b) Jeśli przetwarzamy dane w celu wdrożenia środków przedumownych, podstawą prawną jest Art. 6 (1b) RODO.

c) We wszystkich innych przypadkach (szczególnie w przypadku korzystania z formularza kontaktowego) podstawę prawną stanowi art. 6 (1f) RBP.

OPOZYCJA PRAWO: Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych na podstawie Art. 6 ust. 1 f) RODO, a nie kierować korespondencji z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji w dowolnym czasie. W przypadku poczty bezpośredniej można jednak w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu bez podania przyczyn.

(3) Uzasadniony interes

Nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem polega na szybkim komunikowaniu się z Tobą i reagowaniu na Twoje żądania w sposób efektywny kosztowo. Jeśli podasz nam swój adres, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania go do bezpośredniej korespondencji pocztowej. Możesz chronić swoje zainteresowanie ochroną danych poprzez ekonomiczny transfer danych (np. Użycie pseudonimu).

(4) kategorie odbiorców

Dostawca usług hostingowych, dostawca usług wysyłkowych dla direct mail

(5) czas przechowywania

Twoje dane zostaną usunięte, jeśli można je wywnioskować z okoliczności, że Twoja prośba lub odpowiednie fakty zostały ostatecznie wyjaśnione. Jeśli jednak umowa zostanie zawarta, dane wymagane przez prawo handlowe i podatkowe zostaną przez nas zachowane na okresy ustawowe, tj. Regularnie na dziesięć lat (patrz § 257 HGB, § 147 AO).

(6) Prawo do odstąpienia od umowy

W przypadku przetwarzania, masz prawo, na podstawie Twojej zgody, do cofnięcia Twojej zgody w dowolnym momencie.

§ 3 komentarze

(1) Cel przetwarzania

Można napisać komentarz. Twoje dane (np. Imię / pseudonim, adres e-mail, strona internetowa) będą przetwarzane tylko w celu opublikowania Twojego komentarza.

(2) Podstawa prawna

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RBP.

(3) Uzasadniony interes

Naszym uzasadnionym interesem jest publiczna wymiana opinii użytkowników na określone tematy i produkty. Publikacja służy między innymi do przejrzystości i formułowania opinii. Twoje zainteresowanie ochroną danych jest zachowane, ponieważ możesz opublikować swój komentarz pod pseudonimem.

(4) czas przechowywania

Nie podano określonego okresu przechowywania. Możesz poprosić o usunięcie swojego komentarza w dowolnym momencie.

(5) PRAWO PRAWO

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych na podstawie Art. 6 (1) (f) GDPR, a nie kierować pocztą z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji w dowolnym czasie. W przypadku poczty bezpośredniej można jednak w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu bez podania przyczyn.

§ 4 Web Analytics z Google Analytics

(1) Cel przetwarzania

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony.

(2) Podstawa prawna

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RBP.

(3) Uzasadniony interes

Naszym uzasadnionym interesem jest analiza statystyczna zachowań użytkowników w celu optymalizacji i marketingu. Aby chronić Twoje zainteresowanie prywatnością, ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIP ()”, dzięki czemu adresy IP są przetwarzane tylko skrócone, aby wykluczyć bezpośrednie Personenbeziehbarkeit.

(4) kategorie odbiorców

Google, firma partnerska

(5) Przekazywanie do kraju trzeciego

Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych posiada certyfikat Tarczy Prywatności USA, która zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych w UE.

(6) czas przechowywania

14 miesięcy

(7) PRAWO PRAWO

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, może nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i zainstaluj: optout

Możesz również zapobiec wprowadzeniu, ustawiając plik cookie rezygnacji. Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny, kliknij tutaj : Dezaktywuj Google Analytics

§ 5 Informacja o ciasteczkach

(1) Cel przetwarzania

Na tej stronie wykorzystywane są technicznie niezbędne pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które nie są trwale przechowywane w przeglądarce internetowej lub w przeglądarce internetowej. Te pliki cookie pozwalają, na przykład, na umieszczenie wielu produktów w koszyku. Inne pliki cookie pozostają trwałe i rozpoznają przeglądarkę przy następnej wizycie. Te pliki cookie pozwalają na przykład na stałe przechowywać hasła do konta klienta.

(2) Podstawa prawna

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RBP. Następująca zgoda na wykorzystanie plików cookie na naszej stronie mogła zostać wyraźnie udzielona: W celu optymalizacji naszej strony stosujemy pliki cookie. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie

(3) czas przechowywania

Technicznie niezbędne pliki cookie są zwykle usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie mają różną trwałość od kilku minut do kilku lat.

(4) Wycofanie

Jeśli nie chcesz zapisywać tych plików cookie, wyłącz akceptację tych plików cookie w przeglądarce internetowej. Może to jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej witryny. Możesz cofnąć swoją zgodę na stałe przechowywanie, usuwając zapisane pliki cookie za pośrednictwem przeglądarki.

§ 6 Prawa osoby zainteresowanej

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez ciebie, jesteś zainteresowany w sensie DSGVO i masz do nas następujące prawa:

1. Prawo do informacji

Możesz poprosić nas o potwierdzenie, czy dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane. Jeśli takie przetwarzanie jest dostępne, możesz poprosić o informacje za pośrednictwem następujących informacji:

(1) cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;

(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;

(3) odbiorców lub kategorie odbiorców, których dane osobowe dotyczące Ciebie zostały ujawnione lub są nadal ujawniane;

(4) planowany czas przechowywania Twoich danych osobowych lub, jeśli konkretne informacje nie są dostępne, kryteria ustalania czasu przechowywania;

(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia naszego przetwarzania lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

(6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

(7) wszystkie dostępne informacje na temat źródła danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;

(8) istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RBP, a przynajmniej w takich przypadkach znaczące informacje na temat logiki, której dotyczy, oraz zakres i zamierzony wpływ takiego przetwarzania na osobę, której dane dotyczą. Masz prawo zażądać informacji, czy twoje dane osobowe odnoszą się do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z tym możesz zażądać odpowiednich gwarancji zgodnie z. Art. 46 RBP w związku z przeniesieniem.

2. Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo do sprostowania i / lub uzupełnienia, jeśli przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Musimy natychmiast wprowadzić korektę.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

(1) jeśli kwestionujesz dokładność danych osobowych przez pewien czas, który umożliwia nam sprawdzenie poprawności Twoich danych osobowych;

(2) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego występuje o ograniczenie wykorzystywania danych osobowych;

3) jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do celów dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub

(4) jeśli złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 (1) RBO i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody, do których mamy prawo, przewyższają twoje powody.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny W Unii lub w państwie członkowskim. Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz o tym poinformowany przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do anulowania

a) Obowiązek usunięcia

Możesz zażądać, abyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe i będziemy musieli je natychmiast usunąć, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

(1) Dane osobowe dotyczące użytkownika nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób.

(2) Użytkownik odwołuje swoją zgodę, której przetwarzanie zgodnie z art. Art. 6 pkt 1 lit. a lub Art. 9 pkt 2 lit. DSGVO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

(3) Według. Art. 21 ust. 1 DSGVO sprzeciwia się przetwarzaniu i nie ma wcześniej uzasadnionych powodów dla przetwarzania, lub położysz klejnot. Art. 21 ust. 2 DSGVO Sprzeciw wobec przetwarzania.

(4) Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

(5) Usunięcie Państwa danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub krajowego, któremu podlegają.

(6) Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z Art. 8 (1) RBP.

b) informacje dla stron trzecich

Czy udostępniliśmy dane osobowe dotyczące ciebie i jesteśmy zgodni. Zgodnie z art. 17 ust. 1 RB, podejmiemy odpowiednie środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania kontrolerów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, że: zainteresowana osoba zażądała usunięcia wszelkich linków do takich danych osobowych lub kopii lub replikacji takich danych osobowych.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

(1) korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;

(2) w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wymaganego przez prawo Unii lub państw członkowskich, którym podlegamy, lub w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w związku z wykonywaniem przez nas władzy publicznej;

(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z Art. 9 (2). h oraz i art. 9 (3) RBP;

(4) do archiwalnych celów interesu publicznego, do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. Art. 89 ust. 1 RB w zakresie, w jakim prawo, o którym mowa w lit. a), prawdopodobnie uniemożliwi lub poważnie wpłynie na osiągnięcie celów tego przetwarzania, lub

(5) dochodzić, wykonywać lub bronić roszczeń prawnych.

5. Prawo do informacji

Jeśli masz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania do nas, będziemy zobowiązani do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że tak jest. okazuje się niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem. Masz prawo do otrzymania informacji o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymywania danych osobowych, które nam udostępniasz, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Ponadto masz prawo przekazać te dane innej osobie bez przeszkód, pod warunkiem że

(1) przetwarzanie za zgodą zgodnie z art. Art. 6 pkt 1 lit. GDPR lub Art. 9 ust. 2 lit. DSGVO lub na umowie wg. Art. 6 pkt 1 lit. b Bazuje na DSGVO i

(2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z tego prawa, masz również prawo do uzyskania, że ​​dane osobowe dotyczące Ciebie są przekazywane bezpośrednio przez nas innej odpowiedzialnej osobie, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie ma to wpływu na wolności i prawa innych osób. Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania w interesie publicznym lub w wykonaniu powierzonego nam urzędowego upoważnienia.

7. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w każdej chwili, z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji, przed przetwarzaniem Twoich danych osobowych, które zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. e lub f DSGVO zgłasza sprzeciw; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i swobodami, lub przetwarzanie ma na celu egzekwowanie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką pocztą bezpośrednią. Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego, twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

Niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE, w ramach korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego można skorzystać z prawa do zgłaszania sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do odwołania oświadczenia o ochronie danych

W każdej chwili masz prawo odwołać swoją deklarację o ochronie danych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu odwołania.

9. Zautomatyzowane decyzje w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – które będzie miało skutek prawny lub podobnie wpłynie na Ciebie w podobny sposób. Nie dotyczy to decyzji

(1) jest wymagane do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a nami,

(2) jest dozwolony na podstawie ustawodawstwa Unii lub Państwa Członkowskiego, któremu podlega, i gdzie takie ustawodawstwo zawiera odpowiednie środki w celu ochrony twoich praw i wolności oraz twoich uzasadnionych interesów, lub

(3) za wyraźną zgodą.

Jednakże decyzje te nie mogą opierać się na specjalnych kategoriach danych osobowych zgodnie z Art. 9 (1) RBP, chyba że Art. 9 (2). a lub zostały podjęte rozsądne środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w punktach (1) i (3), podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów.

10. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka naprawczego, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w Państwie Członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca zatrudnienia lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie jest przeciwne DSGVO narusza.

Organ nadzoru, do którego została złożona skarga, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości sądowego środka odwoławczego na podstawie art. 78 RB.

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych:
NB PARTS GmbH
Daimlerstraße 7
91301/Forchheim
Telefon: 091913416200
info@nb-parts.de

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych:
Mathias Haeunke
Daimlerstraße 7
91301/Forchheim
m.haeunke@nb-parts.de