INFORMACJA PRAWNA

NB PARTS GmbH dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane zawarte na tej stronie były prawidłowe. Odpowiedzialność lub gwarancja za aktualność, dokładność i kompletność dostarczonych danych i informacji są wykluczone.Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień informacji lub danych bez uprzedzenia.

Treść strony jest chroniona prawem autorskim. Powielanie informacji, tekstów lub zdjęć wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy. Zdjęcia naszych pracowników są klejnotami. § 22 KUG (prawo na własnym zdjęciu) prawnie chroniony. W szczególności pobieranie, manipulowanie, publikowanie lub powielanie obrazów jest niedozwolone. Każde naruszenie prawa do własnego wizerunku może skutkować roszczeniami o nakaz sądowy lub odszkodowanie.Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i funkcję zewnętrznych stron internetowych, do których uzyskuje się dostęp za pośrednictwem hiperłączy.

Nazwa handlowa NB PARTS ® jest chroniona prawem znaków towarowych.Nieuprawnione użycie tego znaku jest surowo zabronione.

Numer rejestru handlowego:
HRB 6248
Sąd rejestrowy:
Amtsgericht Bamberg
Numer identyfikacyjny VAT:
DE 263 015 356
Odpowiedzialny: U. Magaschütz


NB PARTS GmbH
Daimlerstraße 7
D-91301 Forchheim
Germany

info@nb-parts.de
Tel. : +49 (0) 9191 / 3416 0
Fax: +49 (0) 9191 / 3416 199