INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIE

Wspólnie w ścisłej współpracy z klientami i na podstawie rysunków technicznych i pierwszej próbki opracowujemy specjalne, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania hamulców. Pomagając zespołowi inżynierów-klientów, przetwarzamy projekt w całości, począwszy od wstępnych analiz i etapu koncepcji, po etapie projektowania, opracowywania i zatwierdzania testów, aż po pomiary, procedury rozliczeniowe i końcową gotowość rynkową produktów. Korzystanie z zewnętrznych urządzeń testowych i dostawców usług.

TESTOWANIE

  • Badania tarcia (współczynnik tarcia, zużycie)
  • Testy dynamometryczne (bezwładność)
  • Ścinanie Testy (mocowanie materiału ciernego do wsparcia)
  • Próby ściśliwości
  • Testy wytrzymałościowe (testy pękania i pękania)

USŁUGI

Mała produkcja seryjna (50 szt./rok)
Produkcja wielkoseryjna
Specjalne modyfikacje
Jednoczęściowa produkcja
Ciągły rozwój produktów
Opracowywanie nowych rozwiązań
Rozwój jakości materiałów
Testy i pomiary